వ్యాప్తంగా మొత్తం రాష్ట్రం యొక్క చరిత్ర, సంస్కృతి ఉజ్బెకిస్తాన్ ద్వారా సమృద్ధ వివిధ విదేశీ ప్రభావాలు, అని న వస్తున్న దాని భూమి నుండి ఇతర ప్రదేశాల్లో పాటు గ్రేట్ సిల్క్ రోడ్.

పాటు, ఉజ్బెకిస్తాన్ ఒక మాతృభూమి అనేక ప్రపంచ-ప్రసిద్ధ వ్యక్తుల వంటి, అవిసెన్నా (ముహమ్మద్ బిన్ సైన్) లేదా గొప్ప బేగం. నిరోధ ప్రక్కన మరియు మీరు నేర్చుకుంటారు చాలా కొత్త మరియు ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నప్పుడు కమ్యూనికేట్ లో చాట్ ఉజ్బెకిస్తాన్. ఉపయోగించి ఉజ్బెకిస్తాన్, ఓపెన్ మీరు మీ కోసం ఈ అవకాశం సంభాషించడానికి వివిధ, ఇది ప్రతి డైలాగ్.

ఉంటే, అయితే, మీ భాగస్వామి కోసం కమ్యూనికేషన్

About