చాట్ వింగ్ పని రూపొందించబడింది లోపల మీ ఇప్పటికే ఉన్న వెబ్సైట్ మరియు వైకల్పికంగా సమకాలీకరణ ఒక కస్టమ్. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ మరియు ఇది; ఫోర్స్ అదనపు లక్షణాలు మీరు అ లో ఉండటానికి పూర్తి నియంత్రణ మీ కమ్యూనిటీ అయితే చాట్ వింగ్ శక్తులు కమ్యూనికేషన్ కోసం మీరు.) అనామక అవసరం లేదు.

వంటి మెట్రో యొక్క మరియు బస్సులు. ఈ అనువర్తనం చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్ వంటి ఫైల్ షేరింగ్ మరియు డ్రాయింగ్ భాగస్వామ్యం. లో చాట్ తో మీ సమీపంలోని తెలిసిన మరియు తెలియని వ్యక్తి లేకుండా ఏ ఇంటర్నెట్ మరియు డేటా ఛార్జీలు ఉపయోగించి సమీపంలో పీర్

About