మాట్లాడుతుంది వివిధ భాషలు, బాగా-చదువుకున్న ఆసక్తి కలిగి రెండు మేధో విషయాలు, కళలు అలాగే భూమికి ప్రాథమిక విషయాలు. పొడవైన, సన్నని నేను మయ ప్రధానంగా. కానీ వెంటాడుతున్న నా నుండి లియోనింగ్ ప్రావిన్స్ నేను తరగతులు ద్వారా చిత్రాలను అభ్యాసకుడు యొక్క డిజిటల్ డిజైనింగ్, నేను మరింత స్నేహితులు. సాధారణం వ్యక్తి గ్రౌన్దేడ్ నాకు.

నేను అధ్యయనం తత్వశాస్త్రం వద్ద హంబోల్ట్ విశ్వవిద్యాలయం, జూ బెర్లిన్.

సాధారణ ఎత్తు మరియు ప్రదర్శన

చైనా తర్వాత నేను గ్రాడ్యుయేట్. నేను కూడా తో నివసిస్తున్నారు.

ఆమె లో ఆమె

About